Aanslagregeling

Hoewel de belastingdienst haar uiterste best doet om de stroom van papier in blauwe enveloppen te verminderden zullen de aanslagen op de een of andere manier toch bij u terechtkomen. En het aantal belastingen waarvoor u aanslagen ontvangt zal eerder meer dan minder worden. Om u daar een hoop werk mee uit handen nemen hanteert JOBO Administratieve Diensten de aanslagregeling. Wij melden dan bij de belastingdienst wie onze cliënten zijn en zij sturen de belastingaanslagen naar ons adres zodat wij deze kunnen controleren en waar nodig actie kunnen ondernemen in bijvoorbeeld de vorm van een bezwaar. Als u wilt kunt u ons aangeven van de Aanslagregeling gebruik te willen maken.

Codes belastingaanslagen

Op de aanslagen die u krijgt staan vaak diverse codes afgedrukt. Een daarvan is het aanslagnummer. Dat is een omschrijving over het soort aanslag, de periode van de aanslag en de belastingplichtige waarvoor de aanslag bedoelt is. Op de site van de belastingdienst is over deze codes weinig te vinden. Vandaar dat JOBO Administratieve Diensten een lijstje heeft gemaakt met alle codes die op dit moment gebruikt worden.

Het kan zijn dat u alleen een betalingskenmerk van de aanslag heeft, bijvoorbeeld vanaf de acceptgiro of uw bankafschrift. Via de site van de belastingdienst kunt u deze met de rekenhulp omzetten naar een aanslagnummer. Ook als u geen betalingskenmerk heeft van een aanslag die u moet betalen dan kunt u met het aanslagnummer dit kenmerk met de rekenhulp achterhalen.

De code van de aanslag ofwel het aanslagnummer begint altijd met een BSN (Burger Service Nummer) of het Fiscaal nummer (ondernemingen) gevolgd door een letter. De letter geeft aan om welke aanslag het gaat.

A - Loonheffingen, naheffingsaanslag
B - Omzetbelasting
F - Omzetbelasting, naheffingsaanslag
H - Inkomstenbelasting
K - Vermogensrendementsheffing
L - Loonheffingen
M - Motorrijtuigenbelasting
O - Omzetbelasting, teruggave
S - Premie Ziekenfondswet Zelfstandigen (tot en met fiscaal jaar 2005)
T - Toeslagen
eindigend op 1 = kinderopvangtoeslag
eindigend op 2 = huur toeslag
eindigend op 3 = zorgtoeslag
V - Vennootschapsbelasting
W - Zorgverzekeringswet
Y - Motorrijtuigenbelasting, naheffingsaanslag
Z - Overige aanslagen


Na de letter vindt u dan het laatste cijfer van het jaar waarop het betrekking heeft.
Dus: 0 verwijst naar 2010; 1 verwijst naar 2011; 2 verwijst naar 2012

Daarna volgt een cijfer welke de nadere aanduiding van de aanslag weergeeft.
0 tot en met 5 Geven de voorlopige aanslagen weer, de eerste tot en met de zesde.
6 Geeft de definitieve aanslag weer.
7 tot en met 9 Geven de naheffingsaanslagen weer, de eerste tot en met de derde.

Vervolgens wordt met cijfers het tijdvak aangeduid

21 = eerste kwartaal
24 = tweede kwartaal
27 = derde kwartaal
30 = vierde kwartaal

01 tot en met 12 geven de maanden januari tot en met december aan.

Enkele voorbeelden dan tot slot

1234.56.789.L.01.2050 Aanslag Loonheffingen (L) voor belastingplichtige 1234.56.789 met het eerste heffingnummer (01). Betreffende het jaar 2012 en de maand mei (2050)

1357.92.468.H.16 Aanslag Inkomstenbelasting (H) voor belastingplichtige 1357.92.468 voor het jaar 2011 en het is een definitieve aanslag (16)

9876.54.321.F.01.0120 Naheffingsaanslag Omzetbelasting (F) voor belastingplichtige 9876.54.321 met het eerst heffingen nummer (01) voor het jaar 2010 en de maand december (0120)


Heeft u hulp nodig bij uw aanslagen? Neem u gerust contact met ons op.